Απώτερος στόχος του έργου

Η προώθηση της έρευνας και η ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στη βιώσιμη εντατική γεωργική παραγωγή, μέσω της απόκτησης τεχνολογίας σε πιλοτικό στάδιο.
Απώτερος στόχος του έργου

Our Services

services1 copy

Αναγκαιότητα

Bελτίωση της γονιμότητας άγονων εδαφών περιοχών εντατικής καλλιέργειας, με τον εμπλουτισμό τους με τροποποιημένα οργανικά απόβλητα γεωργικής και αστικής προέλευσης και την χουμοποίησή τους. 

services1 copy

Καινοτομία

H καινοτομία του Επιχειρησιακού Σχεδίου αφορά την οικονομική αξιοποίηση παραπροϊόντων (αποβλήτων), και την συνδυαστική εφαρμογή γαιοσκωλήκων και βιοεξανθρακωμάτων για τη βελτίωση άγονων εδαφών.

services1 copy

Πιλοτική Μονάδα

Πρότυπος βιοαντιδραστήρας για την μετατροπή άγονου εδάφους εντατικής καλλιέργειας που περιέχει βιοεξανθρακώματα σε γόνιμο λόγω της βιολογικής δράσης γαιοσκωλήκων.

Latest Projects

Οι Εταίροι του BioCom